ΠτυχιακΕς

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος, ότι οι αιτήσεις για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας θα υποβληθούν από την Πέμπτη 20/10/2022 μέχρι και τη Δευτέρα 31/10/2022 στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στο email: gcs@uth.gr. Η αίτηση Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας  είναι διαθέσιμη και στο  σύνδεσμο:

Αίτηση Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Παρακάτω παρουσιάζεται λίστα με προτάσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών από τους διδάσκοντες.

Η λίστα είναι ενδεικτική και πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τους διδάσκοντες για την δήλωση του θέματος, είτε ανήκει στη λίστα είτε όχι.

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών ΕΕ 2022-2023

 


 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος, ότι οι αιτήσεις για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας θα υποβληθούν από την Τρίτη 08/03/2022 μέχρι και την Κυριακή 20/03/2022 στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στο email: g-cs@uth.gr. Η αίτηση Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας  είναι διαθέσιμη και στο  σύνδεσμο:

Αίτηση Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Παρακάτω παρουσιάζεται λίστα με προτάσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών από τους διδάσκοντες.

Η λίστα είναι ενδεικτική και πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τους διδάσκοντες για την δήλωση του θέματος, είτε ανήκει στη λίστα είτε όχι.

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών ΕΕ 2021-2022

 


 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος, ότι οι αιτήσεις για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας θα υποβληθούν από την Δευτέρα 25/10/2021 μέχρι και την Κυριακή 07/11/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στο email: g-cs@uth.gr. Η αίτηση Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας  είναι διαθέσιμη και στο  σύνδεσμο:

Αίτηση Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Παρακάτω παρουσιάζεται λίστα με προτάσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών από τους διδάσκοντες.

Η λίστα είναι ενδεικτική και πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τους διδάσκοντες για την δήλωση του θέματος, είτε ανήκει στη λίστα είτε όχι.

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών 2021-2022

 


 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος, ότι οι αιτήσεις για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας θα υποβληθούν από την Παρασκευή 19/03/2021 μέχρι και την Παρασκευή 02/04/2021 στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί στο email: g-cs@uth.gr. Η αίτηση Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας  είναι διαθέσιμη και στο  σύνδεσμο:

Αίτηση Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Παρακάτω παρουσιάζεται λίστα με προτάσεις θεμάτων πτυχιακών εργασιών από τους διδάσκοντες.

Η λίστα είναι ενδεικτική και πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τους διδάσκοντες για την δήλωση του θέματος, είτε ανήκει στη λίστα είτε όχι.

Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών ΕΕ 2020-2021

 


 

Λίστα Προτεινόμενων Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών 2019-2020 (v.2)

Λίστα Προτεινόμενων Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών 2019-2020 (v.1)

 

 


 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .pdf

Πρότυπο Πτυχιακής Εργασίας


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

14η Συνέλευση 02-12-2020

(Τροποποίηση 26η/16-06-2021, 30η/09-09-2021, 31η/23-09-2021)

 

 1. Σκοπός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Ο σκοπός εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν την κριτική και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες σε ένα γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους που σχετίζεται με την επιστήμη και τις τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Πτυχιακής Εργασίας, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μία ομαλή μετάβαση από την κατευθυνόμενη μάθηση στην αυτόνομη μάθηση και εργασία. Με αυτό τον τρόπο η Πτυχιακή Εργασία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα για την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών/τριών ή για την ένταξη τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και ερευνητικά προγράμματα.

Οι φοιτητές/τριες μετά την επιτυχή περάτωση της Πτυχιακής Εργασίας θα έχουν αποκομίσει:

 • εμβάθυνση σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής τους
 • τη δυνατότητα και την αυτοπεποίθηση να αντιμετωπίζουν πολύπλοκα προβλήματα με κριτικό, ανεξάρτητο και δημιουργικό τρόπο
 • την ικανότητα εντοπισμού των ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας
 • την ικανότητα εύρεσης, μελέτης και κατανόησης σχετικής βιβλιογραφίας
 • την ικανότητα σχεδιασμού και χρήσης κατάλληλων προγραμματιστικών/ ερευνητικών μεθόδων ή εργαλείων για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που άπτονται της συγκεκριμένης εργασίας
 • την ικανότητα ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης διαφορετικών μεθόδων που άπτονται της εργασίας τους
 • εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικού κειμένου
 • την ικανότητα να οργανώνουν και να παρουσιάζουν προβλήματα, μεθόδους και συμπεράσματα με σαφήνεια τόσο σε προφορικό αλλά και σε γραπτό επίπεδο.

 

 1. Εισήγηση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών

Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών μπορούν να αναλαμβάνουν τα μέλη Δ.Ε.Π. και τα μέλη  Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι διδάσκοντες, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80, καθώς και οι Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι δυνατόν να αναλαμβάνουν Πτυχιακές Εργασίες οριζόμενοι ως επιβλέποντες εφόσον έχουν προσληφθεί και απασχολούνται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επίσης, μπορούν να οριστούν ως επιβλέποντες μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εφόσον έχουν ανάθεση διδασκαλίας στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να ορισθούν συνεπιβλέποντες και μέλη Δ.Ε.Π. και ερευνητές ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται σε γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ενδεικτικά θέματα Πτυχιακών Εργασιών προτείνονται από τους εν δυνάμει επιβλέποντες Καθηγητές.  Τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών, θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη ανάλυση του θέματος και σύντομη περιγραφή των εργασιών του φοιτητή που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Πτυχιακής του Εργασίας. Επίσης, στα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών, θα πρέπει να περιγράφεται η σκοπιμότητα, ενδεχομένως συναφή προαπαιτούμενα μαθήματα ή/και προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες και ο τυχόν απαιτούμενος εξοπλισμός ή/και λογισμικό, για την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας που είτε είναι διαθέσιμα είτε προβλέπεται να αγορασθούν από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Τα προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών ανακοινώνονται στη συνέχεια στους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Τμήματος, και οι οποίοι στη συνέχεια έρχονται σε επικοινωνία με τους εισηγητές των θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών που τους ενδιαφέρουν.

Θέματα πτυχιακών εργασιών δύναται να προτείνονται και από τους φοιτητές σε συνεννόηση με τους Καθηγητές.

 

 1. Ανάθεση Πτυχιακών Εργασιών

Δικαίωμα αίτησης για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται στο 7ο και στο 8ο Εξάμηνο των Σπουδών τους στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και που έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μαθήματα του 7ου και του 8ου εξαμήνου των Σπουδών τους. Η Πτυχιακή Εργασία θεωρείται ως μάθημα με δώδεκα (12) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και προσμετράται στη δήλωση μαθημάτων δεκαοκτώ (18) πιστωτικές μονάδες. Η Πτυχιακή Εργασία πρέπει να περιλαμβάνεται στη δήλωση μαθημάτων του φοιτητή, όσο διαρκεί η εκπόνησή της.

Οι φοιτητές, καταθέτουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, στην οποία δηλώνουν το θέμα Πτυχιακής Εργασίας που επέλεξαν και η οποία είναι διαθέσιμη στη ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι αιτήσεις εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών υποβάλλονται δύο (2) φορές, σε κάθε ημερολογιακό έτος και στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Η επιλογή του φοιτητή που θα εκπονήσει Πτυχιακή Εργασία με το εκάστοτε θέμα γίνεται από τον αντίστοιχο επιβλέποντα, με βάση την ικανοποίηση των προαπαιτούμενων, π.χ. προαπαιτούμενα μαθήματα ή/και απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Σε περίπτωση πολλών υποψηφιοτήτων φοιτητών για το ίδιο θέμα Πτυχιακής Εργασίας, υπεύθυνος για την επιλογή του φοιτητή είναι ο επιβλέπων της Πτυχιακής Εργασίας.

Η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας είναι δυνατόν να είναι ατομική ή ομαδική με τη συμμετοχή μέχρι και δύο (2) φοιτητών/φοιτητριών ανά Πτυχιακή Εργασία. Στην περίπτωση ομαδικής εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας, σε ομάδα φοιτητών, θα πρέπει να αναφέρεται στην περιγραφή του θέματος, με σαφήνεια και διακριτή κατανομή, το έργο που ανατίθεται σε κάθε φοιτητή/φοιτήτρια ξεχωριστά.

Οι φοιτητές που δεν έχουν επιλεγεί για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας, μετά από την εμπρόθεσμη σχετική αίτησή τους, καλούνται εκ νέου να εκφράσουν ενδιαφέρον για θέματα Πτυχιακών Εργασιών που δεν έχουν ανατεθεί και άλλα θέματα Πτυχιακών Εργασιών που τυχόν προστεθούν, μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Αλλαγή του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η αλλαγή πραγματοποιείται μετά από αίτηση του φοιτητή προς τη Γραμματεία του Τμήματος και στην οποία αναφέρεται το νέο θέμα της Πτυχιακής του Εργασίας καθώς και ο λόγος αλλαγής του θέματος Πτυχιακής Εργασίας. Η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμη στη ιστοσελίδα του Τμήματος. Για την αλλαγή του θέματος Πτυχιακής Εργασίας και την ανάθεση νέου θέματος Πτυχιακής Εργασίας, αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Διακοπή της Πτυχιακής Εργασίας επιτρέπεται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους, που τεκμηριώνονται με αίτηση του φοιτητή και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα. Η σχετική αίτηση είναι διαθέσιμη στη ιστοσελίδα του Τμήματος. Η διακοπή μπορεί να γίνει με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Διακοπή της Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να προκαλέσει και ο επιβλέπων της Πτυχιακής Εργασίας, εφόσον τεκμηριωμένα διαπιστώσει ανεπαρκή επίδοση του φοιτητή. Η συγκεκριμένη Πτυχιακή Εργασία μπορεί να ανατεθεί στη συνέχεια σε άλλο φοιτητή του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Εάν για συγκεκριμένους λόγους χρειαστεί αλλαγή επιβλέποντα, αποφασίζει σχετικά η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

 

 1. Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Ο Επιβλέπων εξασφαλίζει τη πρόσβαση του φοιτητή στα εργαστήρια, που τυχόν είναι απαραίτητα για την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας.

Τυπική ημερομηνία έναρξης της Πτυχιακής Εργασίας θεωρείται η ημερομηνία ανάθεσης της Πτυχιακής Εργασίας από τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Κατά την εκπόνηση της Πτυχιακής τους Εργασίας, οι φοιτητές/τριες οφείλουν να τηρούν τους κανόνες (π.χ. συχνότητα και τρόπος συνεργασίας και παρουσίασης, χρονοδιάγραμμα και φύση παραδοτέων, κλπ.) που τίθενται από τους επιβλέποντες κατά την έναρξη εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας.

Η διάρκεια εκπόνησης των Πτυχιακών Εργασιών είναι κατά ελάχιστο ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο και κατά μέγιστο δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Αν η Πτυχιακή Εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί στο τέλος της προβλεπόμενης διάρκειας, τότε ο φοιτητής οφείλει να υποβάλλει έκθεση προόδου καθώς και αιτιολογημένη αίτηση παράτασης της Πτυχιακής Εργασίας μετά και από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα. Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποφασίζει για την παράταση εκπόνησης κατά ένα (1) εξάμηνο ή τη διακοπή της Πτυχιακής Εργασίας. Στη περίπτωση διακοπής της Πτυχιακής Εργασίας, ο φοιτητής οφείλει να υποβάλει εκ νέου αίτηση εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας.

 

 Συγγραφή της Πτυχιακής Εργασίας

Η Πτυχιακή Εργασία γράφεται και παρουσιάζεται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. Οι φοιτητές κατά τη συγγραφή της Πτυχιακής τους Εργασίας θα πρέπει να ακολουθούν με ακρίβεια το Πρότυπο μορφοποίησης της Πτυχιακής Εργασίας, το οποίο εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Στην Πτυχιακή Εργασία θα συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά η ακόλουθη Υπεύθυνη Δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων και λογοκλοπής:

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (1), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1.Δεν παραθέτω κομμάτια βιβλίων ή άρθρων ή εργασιών άλλων αυτολεξεί χωρίς να τα περικλείω σε εισαγωγικά και χωρίς να αναφέρω το συγγραφέα, τη χρονολογία, τη σελίδα. Η αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά χωρίς αναφορά στην πηγή, είναι λογοκλοπή. Πέραν της αυτολεξεί παράθεσης, λογοκλοπή θεωρείται και η παράφραση εδαφίων από έργα άλλων, συμπεριλαμβανομένων και έργων συμφοιτητών μου, καθώς και η παράθεση στοιχείων που άλλοι συνέλεξαν ή επεξεργάσθηκαν, χωρίς αναφορά στην πηγή. Αναφέρω πάντοτε με πληρότητα την πηγή κάτω από τον πίνακα ή σχέδιο, όπως στα παραθέματα.

2.Δέχομαι ότι η αυτολεξεί παράθεση χωρίς εισαγωγικά, ακόμα κι αν συνοδεύεται από αναφορά στην πηγή σε κάποιο άλλο σημείο του κειμένου ή στο τέλος του, είναι αντιγραφή. Η αναφορά στην πηγή στο τέλος π.χ. μιας παραγράφου ή μιας σελίδας, δεν δικαιολογεί συρραφή εδαφίων έργου άλλου συγγραφέα, έστω και παραφρασμένων, και παρουσίασή τους ως δική μου εργασία.

3.Δέχομαι ότι υπάρχει επίσης περιορισμός στο μέγεθος και στη συχνότητα των παραθεμάτων που μπορώ να εντάξω στην εργασία μου εντός εισαγωγικών. Κάθε μεγάλο παράθεμα (π.χ. σε πίνακα ή πλαίσιο, κ.λπ.), προϋποθέτει ειδικές ρυθμίσεις, και όταν δημοσιεύεται προϋποθέτει την άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη. Το ίδιο και οι πίνακες και τα σχέδια.

4.Δέχομαι όλες τις συνέπειες σε περίπτωση λογοκλοπής ή αντιγραφής.

(1) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

 

 

 1. Αξιολόγηση Πτυχιακών Εργασιών

Οι φοιτητές οι οποίοι χρωστούν έως πέντε (5) μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τους, για την απόκτηση του πτυχίου τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, μπορούν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αίτηση παρουσίασης της Πτυχιακής τους Εργασίας. Η σχετική αίτηση είνια διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι αιτήσεις παρουσιάσεων Πτυχιακών Εργασιών υποβάλλονται μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου και οι Πτυχιακές Εργασίες παρουσιάζονται σε ημερομηνίες που καθορίζονται από το Τμήμα. Η Γραμματεία μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή ανακοινώνει, στην ιστοσελίδα του Τμήματος, τρεις (3) ημέρες πριν την παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας, τον τίτλο και σύντομη περίληψη της Πτυχιακής Εργασίας, το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο της παρουσίασής της.

Η αξιολόγηση των Πτυχιακών Εργασιών πραγματοποιείται από τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (Επιτροπή Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας) η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζεται ο επιβλέπων. Σε περίπτωση συνεπίβλεψης ως μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, ορίζεται και ο συνεπιβλέπων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα μέλη της τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών μεταξύ των διδασκόντων του Τμήματος.

Σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή αποφασίσει ότι η Πτυχιακή Εργασία χρήζει περαιτέρω επεξεργασίας, τότε ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να υποβάλει εκ νέου την Πτυχιακή Εργασία στον επιβλέποντα και στη Γραμματεία του Τμήματος με τις απαραίτητες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις που έχουν υποδειχθεί από την Εξεταστική Επιτροπή. Στην παραπάνω περίπτωση, ο επιβλέπων καθηγητής παραδίδει το πρακτικό αξιολόγησης στη Γραμματεία μόνο όταν εξακριβώσει ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες διορθώσεις/συμπληρώσεις από τον φοιτητή.

Ο φοιτητής καταθέτει, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το πλήρες κείμενο της Πτυχιακής του Εργασίας στον επιβλέποντα τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εξέτασης της Πτυχιακής του Εργασίας. Επίσης, ο φοιτητής καταθέτει ένα (1) αντίγραφο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) της Πτυχιακής του Εργασίας, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και ένα (1) αντίγραφο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) της Πτυχιακής του Εργασίας με προορισμό τη βιβλιοθήκη.

Σε αναγνώριση της σημασίας της ακεραιότητας της Πτυχιακής Εργασίας, το τελικό κείμενο των Πτυχιακών Εργασιών ελέγχεται από τον επιβλέποντα για εύρεση ενδείξεων λογοκλοπής με τη χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος (Turnitin) που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για το σκοπό αυτό. Κάθε Πτυχιακή Εργασία, που εμφανίζει επικαλύψεις με άλλες πηγές, αναθεωρείται κατόπιν υπόδειξης του επιβλέποντα.

Η παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας έχει ενδεικτική διάρκεια 15-30 λεπτά και θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύνολο διαφανειών και τυχόν επίδειξη (demo). Η συνολική διάρκεια της παρουσίασης και της εξέτασής της, δεν μπορεί να υπερβαίνει ενδεικτικά τη μία (1) ώρα.

Η βαθμολόγηση των Πτυχιακών Εργασιών γίνεται συνυπολογίζοντας ενδεικτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

 • στοιχεία πρωτοτυπίας του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας
 • βαθμός δυσκολίας του θέματος της Πτυχιακής Εργασίας
 • βαθμός επίτευξης των προδιαγραμμένων στόχων της Πτυχιακής Εργασίας
 • ποιότητα και αρτιότητα του γραπτού δοκιμίου (τεχνική πληρότητα, γλωσσική επάρκεια κλπ.)
 • επιμέλεια και εμφάνιση του γραπτού δοκιμίου
 • αξιολόγηση του τυχόν εργαστηριακού μέρους της Πτυχιακής Εργασίας (το ποσοστό ολοκλήρωσης, ο βαθμός δυσκολίας κλπ.)
 • προφορική παρουσίαση και επάρκεια των απαντήσεων στις ερωτήσεις κατά τη διαδικασία της εξέτασης (πληρότητα της παρουσίασης, ικανότητα, ετοιμότητα, ευστοχία-καταλληλότητα και πληρότητα των απαντήσεων του/της φοιτητή/τριας)

Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει, χωρίς τη παρουσία του φοιτητή και τρίτων, και αποφασίζει τους βαθμούς του/των φοιτητή/τριών που παρουσίασαν την Πτυχιακή τους εργασία. Κάθε μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής αποφασίζει ανεξάρτητα για τη βαθμολογία της Πτυχιακής Εργασίας του φοιτητή ή καθενός από τους συμμετέχοντες φοιτητές της ομάδας φοιτητών. Ο βαθμός κάθε μέλους της Εξεταστικής Επιτροπής, εκφράζεται στη κλίμακα από μηδέν (0) έως και δέκα (10), με ένα δεκαδικό ψηφίο, και με βάση επιτυχίας το πέντε (5). Ο τελικός βαθμός της Πτυχιακής Εργασίας προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών της Εξεταστικής Επιτροπής, με ένα (1) δεκαδικό ψηφίο.

Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή καλεί στη συνέχεια τον φοιτητή/τές και του/τους ανακοινώνει τον τελικό βαθμό της Πτυχιακής του Εργασίας. Επίσης, του/τους παραδίδει τυχόν παρατηρήσεις και διορθώσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν στη τελική έκδοση της Πτυχιακής του Εργασίας. Ο φοιτητής οφείλει να ανταποκριθεί εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στις τυχόν προηγούμενες υποδείξεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής και ακολούθως να προβεί στη τελική εκτύπωση της Πτυχιακής του Εργασίας. Στη συνέχεια, ο Επιβλέπων υποχρεούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το Πρακτικό Αξιολόγησης της Πτυχιακής Εργασίας, το οποίο είναι διαθέσιμο την ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

 1. Ισχύς του Κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών τίθεται σε ισχύ από το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021  και δεν έχει αναδρομική ισχύ.