Ανακοινωσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

 Τα αποτελέσματα των εκλογών Διευθυντών Εργαστηρίων του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχουν ως εξής:

Ι.   Διευθυντής Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Μεταγλωττιστών και Ασφάλειας Συστημάτων εκλέγεται ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Δημητρίου

ΙΙ.    Διευθυντής Εργαστηρίου  Τεχνολογίας Βίντεο και Νεφοϋπολογιστικής εκλέγεται η Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Κοζύρη