Ανακοινωσεις

Υγειονομικό Πρωτόκολλο για την επανέναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπως διαμορφώθηκε από την Επιτροπή για την επανέναρξη της διά ζώσης εκπαίδευσης στο Π.Θ και εγκρίθηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο, καθώς και το ΦΕΚ για τη λειτουργία των ΑΕΙ.