Ανακοινωσεις

Ανακοινώνουμε στους φοιτητές του Τμήματος

ότι η έναρξη των μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022

θα πραγματοποιηθεί στις 11-10-2021.

 Από τη  Γραμματεία του Τμήματος