Ανακοινωσεις

Η Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συμμαχία INVEST/INVEST European University Alliance προσκαλεί φοιτητές* του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για να λάβουν μέρος στο INVEST 2022 Summer School με τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας Δημοσίων Υπηρεσιών στη Βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη» / “Ensuring Quality Of Public Services in Sustainable Regional Development”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 9 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2022.

Το Summer School έχει την εξής δομή: (1) περίοδο δύο εβδομάδων [9-20/05/2022] που περιλαμβάνει προκαταρκτικές εργασίες και προπαρασκευαστικές διαλέξεις (παρέχονται εξ αποστάσεως με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο) και (2) περίοδο μιας εβδομάδας όπου το εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στο Plovdiv της Βουλγαρίας [29/5-04/06/2022], δομημένο γύρω από 4 θεματικές ενότητες:

 • Ποιότητα στην Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνική ένταξη
 • Κοινωνική καινοτομία και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη
 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Το INVEST 2022 Summer School προσφέρει στους φοιτητές ευκαιρίες για:

 • Μικτή μάθηση (blended learning)
 • Εξοικείωση με την έννοια των Living Labs, του ρόλου τους και των στόχων τους
 • Συνάντηση και αλληλεπίδραση με εμπειρογνώμονες από διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της χάραξης πολιτικής (policy makers)
 • Συνεργασία σε διαπολιτισμικό πλαίσιο με συνομηλίκους από άλλες 4 ευρωπαϊκές χώρες
 • Περαιτέρω επέκταση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
 • Να παρουσιάσουν τη δική τους δουλειά και επιτεύγματα
 • Να μάθουν περισσότερα για τη Βουλγαρία, τον πολιτισμό, την κουζίνα, τη φιλοξενία και την περιφερειακή της ανάπτυξη
 • 5 μονάδες ECTS

Όλες οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιών και της διαμονής, καλύπτονται από το πρόγραμμα Erasmus+ και το έργο INVEST.
Περισσότερες πληροφορίες (course description, brochure, poster) και φόρμα εγγραφής μπορείτε να βρείτε εδώ https://www.invest-alliance.eu/en/Home/FormRegistration?code=2
Εγγραφές μέχρι 16/04/2022

*Επιλέξιμοι φοιτητές: Προπτυχιακοί (θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει δύο χρόνια σπουδών), MSc ή PhD φοιτητές.

Nicholas S. Samaras
Professor
Department of Digital Systems
University of Thessaly
Gaiopolis Campus
Periferiaki Trikalon
Larissa, 41500
Greece
Tel: +302410684399
fax: +302410684573
URL: https://ds.uth.gr/en/staff-en/faculty-en/nicholas-samaras/