Υποτροφιες

13 Ιαν: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΜΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

  Επισυνάπτεται Ρηματική Διακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτιστικής Διπλωματίας, Εκπαίδευσης και Επιστημών του ρουμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών…